Kako zamenjati vrata (2)

Zadnjič posodobljeno 24. 02. 2021 13:48

Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli izključite aparat in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Vedno bodite previdni pri premikanju aparatov, pri težkih napravah ga morata premikati dve osebi.

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.

Upoštevajte, da lahko samopopravljanje ali nestrokovno popravilo povzroči varnostne posledice, če ni pravilno izvedeno

KAKO ZAMENJATI VRATA

1) Potisnite zaporo vrat na obeh straneh


2) Izvlecite vrata in jih zamenjajte z novimiOpozorilo: Ko namestite nova vrata, zaprite dve zaponi, da preprečite padec vrat.