Demontaža in montaža polic - hladilnih omare za vino

Zadnjič posodobljeno 27. 09. 2023 11:35

Pred vsakim vzdrževalnim postopkom izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Pri premikanju aparatov bodite vedno previdni, saj za težke aparate potrebujeta dve osebi.

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.

Upoštevajte, da ima lahko samopopravilo ali neprofesionalno popravilo varnostne posledice, če ni pravilno izvedeno

Demontaža in montaža polic - hladilnih omare za vino

Odstranjevanje polic

Spodnji del police je opremljen s parom vodil na sredini in parom kavljev na zadnji strani.

Če želite odstraniti polico:

1. Popolnoma odprite vrata naprave.

2. Odpnite enega od zadnjih kavljev police.

Za odstranitev police je dovolj, da odpnete le en zadnji kavelj

3. Rahlo privzdignite polico in jo izvlecite iz aparata

Namestitev polic

Če želite polico vrniti v prvotni položaj:

1. Tirnice na obeh straneh potisnite v aparat, dokler se ne ustavijo.

2. Polico vstavite diagonalno glede na aparat.

3. Postavite vodila na tirnice.

4. Polico trdno pritisnite navzdol, da obe kavlji zaklenete na vodila.

5. Večkrat izvlecite polico in jo potisnite nazaj v aparat, nato pa jo ponovno močno pritisnite navzdol, da preverite, ali je pravilno pritrjena na vodila.

6. Polico potisnite nazaj v aparat.

POZOR! Preden postavite vinske steklenice na police, se prepričajte, da so pravilno pritrjene.

Lesene police uporabljajte samo za shranjevanje steklenic

Odstranjevanje in nameščanje polic (60cm aparat)

Odstranjevanje polic

Če želite odstraniti polico:

1. Popolnoma odprite vrata vinske omare.

2. Izvlecite polico.

3. Polico primite na sredini, jo rahlo dvignite in vzemite iz vinske omare.

Namestitev polic

Če želite polico vrniti v prvotni položaj:

1. Povsem izvlecite vodila police.

2. Postavite zadnje nosilce police na vodila, tako da so zaskočeni na obeh straneh.

3. Poravnajte vodila spredaj.

4. Hrbtno stran police močno pritisnite navzdol, da preverite, ali je pravilno nameščena in zaskočena na vodilih, in jo potisnite nazaj v aparat.

POZOR!

Preden postavite steklenice vina na police, se prepričajte, da so pravilno pritrjene na vodila.

Preverite morebitno napačno postavitev polic: