Kako razstaviti in sestaviti tirnice pladnja za jedilni pribor v pomivalnem stroju

Zadnjič posodobljeno 24. 02. 2021 13:40

Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli izključite aparat in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Vedno bodite previdni pri premikanju aparatov, pri težkih napravah ga morata premikati dve osebi.

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.

Upoštevajte, da lahko samopopravljanje ali nestrokovno popravilo povzroči varnostne posledice, če ni pravilno izvedeno


Demontaža in montaža pladnja za jedilni pribor in srednje košare

Postopek je podoben pri obeh košarah in se izvede s popolnoma izvlečenimi košarami

Podrobnosti zaslona za pritisk in premikanje v koraku 2

1 -   Odstranite vijake, s katerimi je košara pritrjena na tirnice

2 -   Pritisnite zaskoček in držite košaro, medtem ko držite tirnico.

3 -   Medtem ko držite košaro, premikajte po eno tirnico ločeno od košare

To gibanje mora biti dovolj majhno, da košaro sprostite iz tirnic


Za sestavljanje košar naredite obratni postopek in zaporedje

Demontaža in montaža zgornjih tirnic

1 - Ko je tirnica poravnana, kot je prikazano na sliki, se zaskočni pritisk nahaja v luknji, označeni na sliki

2 - Pritisnite zaskoček in potisnite tirnico v smeri proti sprednjemu delu pomivalnega stroja. Ta gib mora biti dovolj majhen, da sprostite tirnice iz kadi

Za sestavljanje košar naredite obratni postopek in zaporedje, ne da bi pritisnili zaskočke.


Slike, ki predstavljajo desne stranske tirnice

Podrobnosti komponent