Kako razstaviti in sestaviti varnostno zaporo vrat (2)

Zadnjič posodobljeno 23. 02. 2021 06:47

Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli izključite aparat in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Vedno bodite previdni pri premikanju aparatov, pri težkih napravah ga morata premikati dve osebi.

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.

Upoštevajte, da lahko samopopravljanje ali nestrokovno popravilo povzroči varnostne posledice, če ni pravilno izvedeno


VARNOSTNA NAPRAVA VRAT (Z VKLJUČENO PRIROČNICO)

Odstranite plastični obroč, ki pritrjuje tesnilo meha na omarico.

Sprostite tesnilo meha iz omare.

Odvijte vijaka, s katerima je varnostna blokada vrat pritrjena na sprednjo ploščo.

Vzemite napravo in jo premaknite v levo.

Obrnite ga proti notranjosti (desna stran prirobnice).

Izvlecite ga proti desni in ga odstranite.


Izvlecite zaščito ožičenja iz varnostne naprave za vrata.

Odklopite konektor

Za ponovno sestavo varnostne naprave vrat ponovite enake postopke v obratni smeri.

Pred privijanjem vijakov za pritrditev varnostne naprave za vrata na sprednjo ploščo se prepričajte, da je prirobnica pravilno nameščena na zunanji strani, kot kaže puščica.

Vijake privijte z navorom 2,5 Nm.