Pojasnilo novega energetskega označevanja EU

Zadnjič posodobljeno 23. 04. 2020 15:17

Vprašanje:

 • Kateri so razlogi za uvedbo novih energetskih znakov EU?
 • Za katere kategorije izdelkov se bodo uporabljale nove energijske nalepke?
 • Kdaj bodo nove energetske oznake začele veljati?
 • Kako izgledajo nove energijske nalepke?
 • Kakšne so potrošniške prednosti novega energetskega označevanja?
 • Kaj pomeni paket za okoljsko primerno zasnovo?


Nanaša se na:

 • pomivalni stroji
 • pralni stroji
 • pralni in sušilni stroji
 • hladilniki (vključno z vinskimi omarami)


Odgovor:

1. Da bi energetske nalepke potrošnikom naredile bolj razumljive in jim pomagale, da so bolj obveščeni o svojih nakupih, je Evropska komisija sprejela nove nalepke za energetsko učinkovitost, ki pokrivajo zgoraj omenjene naprave.

Uspeh energetskega označevanja je od uvedbe pred dvajsetimi leti prispeval k razvoju vse bolj energetsko učinkovitih izdelkov. To je otežilo obstoječi sistem označevanja.

Leta 2017 se je EU strinjala z jasnejšimi pravili za označevanje energetske učinkovitosti s prehodom z trenutne lestvice A +++ na G do energijske lestvice od A do G , kar bo potrošnikom olajšalo in razumljivo.


2. Na naših izdelkih bodo na naših izdelkih uvedene nove "spremenjene" energijske nalepke v naslednjih napravah:

 • pomivalni stroji
 • pralni stroji
 • pralni in sušilni stroji
 • hladilniki, vključno s hladilniki za vino


3. Te nove etikete bodo evropskim potrošnikom vidne v fizičnih trgovinah in na spletu od 1. do 20. marca

Nove uredbe bodo veljale tudi za države, ki niso članice EU (npr. Norveška, Švica)

4. Glede na izdelek bodo na nalepkah z energijo na intuitivnih piktogramih prikazane ne le poraba električne energije, temveč tudi druge informacije o energiji in neenergiji, ki bodo primerjale izdelek in bolje izbirale pri nakupu: informacije o porabljeni vodi na en cikel pranja, shranjevanje zmogljivost, oddaja hrup itd.

Nov element teh oznak je QR koda, s katero bodo uporabniki lahko s skeniranjem kode s pametnim telefonom pridobili dodatne, uradne (nekomercialne) informacije. Ti podatki bodo v naslednjih nekaj mesecih v podatkovni bazi EU EPREL na voljo vsem evropskim državljanom.

(vir: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm )

pomivalni stroji, sušilni stroji, pralni stroji

hladilniki, hladilniki za vino


5. Evropska komisija oceni skupne letne prihranke energije na teh novih oznakah do leta 2030 na 38 TWh / leto , kar je enako letni porabi električne energije na Madžarskem. Paket z energijskimi nalepkami pomembno prispeva k energetskim in podnebnim ciljem EU.


6. V začetku julija 2019 namerava Komisija sprejeti sklop 11 uredb o okoljskem oblikovanju (paket za okoljsko primerno zasnovo ), ki bo vključeval nove skupine izdelkov z novimi nalepkami in 5 dodatnih skupin izdelkov (za katere ni na voljo nobene oznake).

Uredba o ekološkem oblikovanju obravnava vidike, ki dopolnjujejo označevanje z energijo, tako da postavlja minimalne zahteve glede vidikov, kot so energija v stanju pripravljenosti, popravljivost, razpoložljivost rezervnih delov ali olajšanje razstavljanja in recikliranja po koncu življenjske dobe izdelka in tako podpira krožno uporabo gospodarstvo.

Na splošno naj bi ta novi sklop ukrepov do leta 2030 prinesel dodatne letne prihranke energije v višini 94 TWh na leto , kar je več od letne porabe električne energije v Belgiji in Luksemburgu.


viri:

https://ec.europa.eu/info/news/clearer-and-simple-energy-labels-will-help-consumers-save-money-and-contribute-energy-unions-objectives-2019-mar-11_en

https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-energy-efficient-labelling-regulations-empower-consumers

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en

https://ec.europa.eu/energy/en/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products

Naročite serviserja
Naročite serviserja

Ali imate težavo, ki jo ne morete odpraviti sami? Dogovorite se za termin prihoda enega od naših pooblaščenih serviserjev.